CLASSES de MÚSICA

 

 

Tots els nivells, edats i estils.

Classes individuals o de tres alumnes màxim (només en guitarra i baix i en casos excepcionals: mateixa edat, nivell i compromís d'estudi, compromís d'assistència, etc).

Una hora mínima setmanal amb horari a convenir i concretar. 

---------------------------------------------------------------------------

 

TARIFES:

Individual: 20€ / hora  - 10€ 1/2 hora (només menors de 10 anys)

Dos alumnes: 15€ / hora per alumne

Tres alumnes: 12€ / hora per alumne (només en casos excepcionals: mateix edat, nivell i compromís d'estudi, compromís d'assistència, etc).

 

Opció Màster Class Col·lectiva Guitarra Adults, Nivell 0 (sessió única de 3 hores, mínim 3 alumnes)

3 alumnes: 65€ per alumne

4 alumnes: 50€ per alumne

5 alumnes: 40€ per alumne

---------------------------------------------------------------------------

 
OBSERVACIONS:
 
L'alumne s'ha de comprometre a fer els deures que se li posin sempre en funció del seu nivell, aptituds i predisposició horària.
 
Les classes es pagaran setmanalment, quinzenalment o mensualment, tal i com s'acordi, puntualment, en metàl·lic i per avançat.
 
La no assistència a classe (individual o col·lectiva) no comportarà en cap cas la devolució de l'import de l'hora.
 
L'incompliment reiterat de qualsevol de les observacions anteriors pot ser motiu de pèrdua d'hora, que passaria a un alumne en espera.
 
 

---------------------------------------------------------------------------

 
MATERIAL:
 
A l'alumne se li suministraran fotocòpies i material informàtic.
Cal portar:
guitarra, afinador (si en teniu), arxivador amb plàstics per poder anar guardant les fotocòpies.
 

---------------------------------------------------------------------------

 

ACTIVITATS DURANT EL CURS:

Si hi ha la possibilitat:

Combos

Concert de Final de Curs

 

---------------------------------------------------------------------------

 

interessats truqueu al

636 27 98 32